0

Pretraga

Sa silama nemerljivim

Šifra proizvoda978-86-6047-373-0

990,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

267

Povez

Format

24 cm

Oblast

Dr Dunja Dušanić je u svojoj studiji uspela da artikuliše pojam testimonijalne poezije kao posebne žanrovske formacije u srpskoj književnosti dvadesetog veka i da taj pojam postavi u adekvatan poetički i politički kontekst. U teorijskom smislu, ova studija odlazi korak dalje od najuticajnijih teorija o pesničkom svedočanstvu u svetskoj naučnoj zajednici i zauzima trezven stav da se u ovom žanru moraju uzeti u obzir i tekstualni parametri i biografske činjenice. Ova studija je prvi put i sveobuhvatno pokazala da pesnička svedočanstva ne govore samo o različitim vremenima (i generacijama) već se i obraćaju različitim vremenima i (generacijama) i da su ove hronološke fluktuacije konstitutivne za žanr i za promene u konkretnim tekstovima. Originalna, eruditna i metodološki rigorozna studija predstavlja izuzetno vredan doprinos kako srpskoj književnoj istoriografiji tako i opštoj književnoj teoriji i komparatistici.

Dunja Dušanić je docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje od 2013. godine. Na Katedri za opštu književnost je diplomirala (2010), odbranila master rad (2011) i doktorsku disertaciju (2015). Bavi se teorijama žanra i fikcije, modernizmom i postklasičnom naratologijom. Objavila je, između ostalog, dve studije o problemima svedočenja u književnosti, Sa silama nemerljivim: pesnici kao svedoci modernog terora (2021) i Fikcija kao svedočanstvo: iskustvo Prvog svetskog rata u prozi srpskih modernista (2017), priredila je izdanje dnevničke građe Smilje i sumpor: dva vojnička dnevnika 1916-1919 (sa Danilom Šarencem, 2016) i više zbornika sa međunarodnih konferencija (uključujući Penser l’autofiction: perspectives comparatistes, sa Isabelle Grell i Adrijanom Marčetić, 2014). Član je redakcije časopisa Književna istorija i saradnik European Graduate School u Švajcarskoj.

Proizvod je dodat u korpu