0

Pretraga

Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Nosilac svih prava na internet stranici beopolis.rs je Beopolis S.T.R. i izdavačka agencija, Gandijeva 233/11, 11070 Novi Beograd, Srbija.

Prodajno mesto – knjižara Beopolis se nalazi u holu Doma Omladine Beograda, Makedonska 22, Beograd.
Matični broj: 54601425
PIB: 101679526
Tekući račun broj: 160-139537-20, Banca Intesa
Tel: +381 11 322 99 22,
E-mail:beopolisknjizara@gmail.com

Kupovina knjiga na našoj internet stranici podleže svim propisima iz Zakona o zaštiti potrošača ((“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) vezano za zaštitu potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija.

Proizvod je dodat u korpu