0

Pretraga

Jezik između lingvistike i politike

Šifra proizvoda978-86-7562-115-7

275,00 din.

Autor

Priredio/la

Vesna Požgaj Hadži

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

190

Povez

Format

17 cm

Oblast

, ,

Vesna Požgaj Hadži je redovna profesorka na Katedri za hrvatski i srpski jezik Odseka za slavistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Među njenim knjigama su i ove: Hrvaščina in slovenščina v stiku/Hrvatski i slovenski u kontaktu (2002), Hrvatski izvana (u suatorstvu, 2007) i Izazovi kontrastivne lingvistike/Izzivi kontrastivnega jezikoslovja (u suautorstvu, 2012). Naučno-istraživačka i pedagoška delatnost Vesne Požgaj Hadži pokriva područje hrvatskoga standardnog jezika (posebno kontrastivnih proučavanja hrvatskoga i slovenačkog jezika), (diskursne) stilistike, metodike učenja/poučavanja jezika kao stranog/drugog, te područje sociolingvističkih pitanja vezanih posredno ili neposredno za južnoslovensku filologiju.

Knjiga Između lingvistike i politike sadrži ove radove: Vojko Gorjanc – Slovenačka jezička politika i odnosi društvene moći,Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vlado Miheljak – Srpskohrvatski jezik iz slovenske perspektive, Jagoda Granić – Pogled na noviju hrvatsku standardnojezičnu praksu, Ranko Bugarski – Jezička politika i jezička stvarnost u Srbiji posle 1991. godine, Marina Katnić-Bakaršić – Bosanskohercegovačka sociolingvistička previranja, Igor Lakić –Jezička slika Crne Gore, Aleksandra Gjurkova – Sociolingvistička situacija u Makedoniji od 1991. do danas.

Proizvod je dodat u korpu