Акција!

Kako motivisati učenike da uče

Džere Brofi

Oblast: Pedagogija

Prevod:

Marina Vicanović

Izdavač: Clio

Broj strana:

590

Povez:

Tvrdi

Format:

22 cm

Godina izdanja:

2015

ISBN:

978-86-7102-507-2

Izaberite količinu

Cena: 1540 RSD

1386 RSD

Opis

Pisana posebno za nastavnike, ova knjiga nudi bogatstvo principa za motivisanje učenika da uče, zasnovanih na istraživanjima. Njen fokus na motivacionim principima, umesto na motivacionim teoretičarima ili teorijama, prirodno vodi u diskusiju o konkretnim strategijama u učionici. Kroz celu knjigu ovi principi i strategije povezuju se sa realnošću u savremenim školama (npr. ciljevi nastavnog programa) i učionicama (npr. razlike među učenicima, dinamika učionice). Autor koristi eklektički pristup motivaciji koji pokazuje kako efikasno integrisati upotrebu ekstrinzičkih i intrinzičkih strategija. Obezbeđene su smernice za prilagođavanje motivacionih principa grupnim i individualnim razlikama, te za „korektivni rad“ sa učenicima koji su postali obeshrabreni ili nezadovoljni. U ovom izdanju, autor razmatra i ulogu roditelja u motivaciji za školu, teoriju cilja i teoriju samoodređenosti, vrednosne aspekte motivacije, aspekte motivacije koji se tiču selfa i identiteta, te ulogu nastavnika u podržavanju motivacije učenika. Tekst usmerava na one aspekte literature o motivaciji koji su direktno primenljivi na poučavanje u učionici, a. fokus je pretežno na nastavniku kao motivatoru, umesto na učeniku kao nekom ko biva motivisan

Svaki odeljak sadrži zaključke i sažetke, kao i pitanja za razmišljanje i preporučenu literaturu.

Iz iste oblasti