0

Pretraga

U potrazi za svetinjom

Šifra proizvoda978-86-86689-55-9

1.100,00 din.

Autor

,

Prevod

Prevod sa

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

447

Povez

Format

21 cm

Oblast

, ,

Ovo je prva knjiga koja otkriva raznolikost i zanačaj adventističkog iskustva. Ona analizira adventističko teološko nasleđe, razvoj i socijalne institucije. Za razliku od mormona i Jehovinih svedoka, adventisti nikad nisu stekli notornost otvorenim suprotstavljanjem državi, ali nisu ni deo glavnog toka protestantizma koji održava nacionalni religiozni identitet. Uprskos činjenici da je jedan od najvažnijih religioznih pokreta potekao u Sjedinjenim Američkim Državama, adventizam sedmoga dana naširoko je neshvaćen. Njegova organizaciona i finansijska struktura, misionarski uspeh, stav prema zdravlju, odnos prema državi i karakter njegove umetnosti sve to otkriva njegovu ambivalentnu poziciju u američkom društvu i njegovu devijantnu reakciju na američki san. Kao što je Amerika nudila utočište generacijama imigranata iz Evrope, tako adventizam pretenduje da pruži utočište od Amerike. Predstavljajući sebe kao alternativu Republici, crkva je uskoro počela da deluje kao alternativa Americi na socijalnom području, budući da su adventisti reduplicirali institucije i funkcije američkog društva. Po svim tim aspektima, adventizam se čini ambivalentan. Bul i Lokart dokazuju da je upravo ambivalentnost adventističkog odnosa prema Americi izvor njegovog identiteta i uspeha.

Malkolm Bul (Malcolm Bull) je šef odseka za istoriju umetnosti na Raskinovoj školi crtanja i umetnosti (Head of Art History at the Ruskin School of Drawing and Fine Art) na Oksfordskom univerzitetu (University of Oxford). O apokalitičkim pokretima napisao je više članaka, kao i knjigu “Seeing Things Hidden: Apocalypse, Vision and Totality”. Osim toga, pisao je o filozofiji istorije i klasičnoj mitologiji u renesansnoj umetnosti.

Kit Lokart (Keith Lockhart) je londonski novinar, koji piše za Independent i Guardian.

U predgovoru knjige “Seeking A Sanctuary”, autori skreću pažnju da je adventizam sedmoga dana do sada u sociološkim istraživanjima bio „nepravedno zapostavljen” („unjustly ignored”). Njihova knjiga predstavlja više nego pokušaj da se ta nepravedna zapostavljenost ispravi; ona pruža – rečima samih autora iz predgovora – „po prvi put, okvir unutar koga se mogu razumeti složenosti adventističke tradicije”. Autori promatraju adventizam sedmoga dana u svetlu njegovih odnosa prema Sjedinjenim Američkim Državama. To je najsvrsishodniji okvir za razumevanje adventizma sedmoga dana, jer on, između drugih prednosti, ima i tu što uspešno miri rezultate istraživanja i apologetâ i kritičarâ denominacije. Shvatajući adventizam sedmoga dana kao složen, paradoksalan socio-religiozni fenomen, autori uspešno dokazuju tezu – iskazanu u predgovoru – da je „ambivalentnost adventističkog odnosa prema Americi izvor njegovog identiteta i uspeha”. U dvadeset poglavlja koji se nižu poput niske bisera autori daju potpunu socijalnu istoriju adventista sedmoga dana. Svako poglavlje obrađuje jedan aspekt adventizma sedmoga dana u hronološkoj celini: počev od početka pokreta – od sredine XIX veka, pa do naših dana – do osamdesetih godina XX veka, tako da svako poglavlje pruža potpunu socijalnu istoriju denominacije pod jednim vidom. Prednost ovakvog pristupa leži u tome što se svako poglavlje može čitati nezavisno od bilo kog drugog. Autorima je uspelo da svestrano obrade zadatu temu, da se u pojedinim delovim vinu čak do stilske majstorije (koristeći antiteze, paradokse, inkluziju itd.), rečju, da daju potpuni sociološki okvir za razumevanje adventističke denominacije. Autori su majstorski obradili kontroverzne predmete, uvek nepogrešivo pogađajući suštinu. Uspeli su da stvore sintetičko delo jedinstvene snage koje sigurno još dugo neće biti nadmašeno. Kakva god bila budućnost adventističke denominacije, ona će moći pravilno da se razume, jer joj je sociološko objašnjenje dato. Knjiga “U potrazi za svetinjom” na objektivan način rasvetljava denominaciju koja zbunjuje mnoge bogoslove i sociologe. Ona pruža lucidne uvide u prirodu, značenje, značaj i istorijski hod adventizma sedmoga dana. Autori sa pravom posmatraju adventizam sedmoga dana kao devijantnu, alternativnu ideologiju u odnosu na vladajuću ideologiju Sjedinjenih Američkih Država, tzv. američku građansku religiju (civil religion). Adventisti se u Srbiji ponekad smatraju eksponentima Amerike, no oni su zapravo antiamerikanci. Istina, njihov verski život nosi obeležje američke kulture: njihova proročica je Amerikanka (Elen Vajt); njihovo administrativno središte je u Americi (u početku u Batl Kriku, zatim u Takoma parku, a sada u Silver Springu); sve njihove glavne institucije – upravna tela, škole i bolnice – nalaze se u Americi; njihova bogosluženja i prozelitske metode nose američkо оbeležje, – ali sve to zamagljuje činjenicu da su adventisti, u svojoj suštini, jeretici američke građanske religije i kao takvi, paradoksalno, saveznici svih antiglobalističkih i antimondijalističkih pokreta.

Vladislav Đorđević

Proizvod je dodat u korpu