0

Pretraga

Trag druge : pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa

Šifra proizvoda978-86-495-0563-6

924,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

258

Povez

Format

21 cm

Oblast

Knjiga Trag Druge. Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa bavi jednom od najznačajnijih posljedica koju je za sobom ostavila kompleksna misao filozofa Emanuela Levinasa, a to je feministička kritika njegovog pojma ženskog. Fenomen ženskog u Levinasovoj filozofiji izazvao je mnoštvo različitih, dijametralno suprotnih reakcija i odgovora, koji se kreću od Deridine primjedbe da je Levinasovo djelo Totalitet i Beskonačnost svojevrstan feministički manifest, do onih koji žensko u njegovoj filozofiji smatraju smještenim u patrijarhalnu strukturu. Analiza obuhvata neraskidivu povezanost ženskog kao Drugog sa nekim od najvažnijih tema Levinasove filozofije, a to su: eros, plodnost, očinstvo i materinstvo, gostoprimstvo, koje, uz njegove središnje ideje – odgovornost i beskonačnost – čine glavne motive knjige. Poseban naglasak u knjizi odnosi se na odgonetanje i razumijevanje razlike između metaforičkog i empirijskog pojma ženskog u Levinasovom filozofskom projektu. Istraživanje je obuhvatilo i implikacije judaizma koje su veoma značajne za pozicioniranje ženskog kod Levinasa, kao i status polne razlike koji autorka objašnjava konfrontirajući ovog filozofa sa njegovim slavnim kolegama, Martinom Hajdegerom i Žakom Deridom. Autorkina lična promišljanja, tumačenja i kritike koje se odnose na Levinasov pojam ženskog, a u cilju pokušaja doprinosa boljoj recepciji feminističke kritike ovog mislioca unutar domaćeg filozofskog miljea, vrhune u nastojanju da “pomiri” Levinasa i žensko, iznoseći moguća afirmativna čitanja i značenja ovog pojma. Razmatrajući i preispitujući kompleksnost Levinasove filozofije, i izgrađujući sopstvenu naučnu poziciju, teorijski cilj autorke je da na sofisticiran način pokaže kako se diskursi i dispozitivi filozofije i feminističke teorije ispostavljaju kao specifičan transdisciplinarni medijum mišljenja i pisanja o drugosti/ženskom u savremenom svijetu. Originalnost publikacije ogleda se u tome što, nakon detaljnog razmatranja Levinasove filozofije o ženskom i njenih kritika, jedan od ključnih pojmova ovog mislioca – beskonačnost – autorka prisajedinjuje upravo ideji ženskog.

Kristina Bojanović je filozofkinja i teoretičarka kulture. Profesorica je na Humanističkim studijama i Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica, gdje predaje etiku, teorije kulture i istoriju civilizacije. U izdavačkoj kući CID angažovana je kao prevoditeljka stručne literature. S francuskog i engleskog jezika prevela je brojne knjige i tekstove, uključujući djela slavnih filozofa Alena Badjua, Morisa Merlo-Pontija, Žan-Lik Nansija, Aleksandra Koževa, Lis Irigare, Žan-Lik Mariona, te svjetski bestseler Tome Piketija, Kapital u XXI vijeku. Dobitnica je stipendije za istaknute prevodioce koju dodjeljuje CNL (Centre national du livre) iz Pariza, zahvaljujući kojoj je studijski boravila u Francuskoj. Bavi se savremenom francuskom filozofijom, etikom i feminističkom teorijom. Autorka je više naučnih radova, urednica nekoliko zbornika, a nedavno je objavljena njega knjiga Trag Druge. Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa.

Proizvod je dodat u korpu