0

Pretraga

Tiktok vodič kroz neurologiju i psihijatriju i još ponešto

Šifra proizvoda978-86-6263-428-3

1.650,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

235

Povez

Format

21 cm

Oblast

Tokom pravljenja priloga na svom tiktok kanalu, Gorica Đokić dobija veliki broj pitanja od publike, a neke teme su se vremenom izdvojile kao goruće. Vođena upravo mukama mladih ljudi koji imaju potrebu da saznaju nešto više o svom problemu, doktorka Đokić je sastavljala svoje odgovore koji su koliko stručni toliko i pristupačni svakome. Iz tih odgovora je nastala ova knjiga. U tom smislu, knjiga Gorice Đokić bavi se zdravstvenim i psihološkim problemima i ispričana je jezikom koji svako razume. Teme koje knjiga pokriva, u sažetim poglavljima, idu od problema adolescenata (suicidalnosti, nesuicidalnog samopovređivanja, depresije) do pitanja o prirodi i uzrocima glavobolja, rodne disforije, poremećaja ličnosti, poremećaja deficita pažnje i hiperaktivnosti, nesanice, demencije, multiple skleroze, pa sve do „straha od Sunđera Boba“ i noćnih mora.

Iz recenzije prof. dr Ljiljane Radenović

 

Priručnik dr sc. med. Gorice Đokić Tiktok vodič kroz neurologiju i psihijatriju predstavlja nov i savremen način komunikacije kako sa adolescentima i mladima tako i sa srednjom generacijom i starijima…

Cilj ove knjige je da čitaoci dobiju jasne, kratke i razumljive informacije koje bi njihovu pažnju usmerile na rano prepoznavanje mogućih simptoma, pravovremeno traženje stručne pomoći uz smanjenje neizvesnosti i straha od simptoma, do saznanja da psihički problemi često mogu biti pratioci odrastanja, kao i starenja. Priručnik je namenjen i mladim stručnjacima, uz konsultovanje trenutno najnovijih klasifikacija mentalnih poremećaja, kao što su DSM-5 (dijagnostički i statistički priručnik američke psihijatrijske asocijacije) i ICD-11 (SZO).

Iz recenzije prof. dr Slađane Dragišić Labaš

 

Preda nama je zanimljiva i drugačija knjiga, priručnik, vodič za neurologiju i psihijatriju i mnoge životne nedoumice. Ovaj vodič namenjen je, pre svega, tiktokerima, toj mladoj, posebnoj, nežnoj, vulnerabilnoj i pametnoj populaciji. U njemu su sabrani odgovori na mnoga pitanja koja su tiktokeri, te mudre glave i glavice, postavljali doktorki Gorici Đokić u periodu od nekoliko meseci. Teme njihovog interesovanja i interesovanja doktorke Đokić su najrazličitije, pokrivaju celu oblast neurologije i psihijatrije i još mnoge druge, granične, životne, intrigantne i kontroverzne teme.

Iz recenzije dr Nebojše Živkovića

@neurogoga je nickname dr sc. med. Gorice Đokić. Rođena u Požegi, osnovnu i srednju školu završila u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1992. Specijalistički ispit položila 1998. u Klinici za neurologiju i Klinici za psihijatriju Vojnomedicinske akademije (najvišom ocenom), kao lekar specijalista neurologije, licenca 106453. Godine 2001, na Univerzitetu u Beogradu, smer neuronauke, odbranila je magistarsku tezu pod naslovom „Uticaj stanja krvno-moždane barijere na indeks koncentracije karbamazepina i fenobarbitona kod pacijenata sa hroničnom aktivnom epilepsijom“. Doktorsku tezu „Uticaj serumskog nivoa jonizujućeg magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom“ odbranila je 2018. na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Godine 2018. završila je master iz psihofarmakologije na Neuroscience Educational Institute San Diego u Kaliforniji, kod profesora Stivena Stala (Stephena Stahla). Tokom stručnog rada bila je zaposlena u Klinici za neurologiju VMA, Specijalnoj bolnici za prevenciju i lečenje cerebrovaskularnih oboljenja „Sveti Sava“ u Beogradu, a od 1999. u Institutu za neuropsihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu. Ima 10 godina iskustva u rukovođenju (koordinator centra za naučno-istraživački rad, pomoćnik direktora za nauku, naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost i pomoćnik direktora za razvojne programe u zajednici, šef kabineta za naučno- istraživački rad). Bila je stručni konsultant za oblast neurologije Klinike „Anlave“ i Bolnice „Aurora“. Osnivač je specijalističke ordinacije „Meliora Medica“. Stručni je saradnik nekoliko medijskih kuća. Više od jedne decenije je predavač po pozivu u zemlji i inostranstvu iz oblasti neurologije, neuropsihofarmakologije i graničnih neuropsihijatrijskih disciplina. Tri godine je bila zadužena za program edukacije lekara opšte medicine u Srbiji za rano prepoznavanje demencije (organizator „Novartis“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije). Ambasadorka Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju (ECNP) za Srbiju bila je pet godina, čime je otvorila put za naučni angažman za preko 100 mladih naučnika iz Srbije putem organizovanja ECNP seminara, upućivanja u ECNP oksfordsku školu za neuropsihofarmakologiju, ECNP škole za dečju i adolescentnu i gerijatrijsku neuropsihofarmakologiju (Venecija), ECNP Workshop u Nici, kao i internship programe. Sve aktivnosti finansirao je ECNP. Međunarodni je mentor iz oblasti neuropsihofarmakologije na nivou ECNP-a. Aktivno je učestvovala u promociji Neuroscience based Nomenclature (dostupna i kao app), kao i ECNP Medicines Chest programa. Od 1995. bavi se i naučno-istraživačkim radom na kliničkim studijama iz oblasti epilepsije, demencije, neurodegenerativnih oboljenja, depresije, bipolarnog poremećaja i shizofrenije. Stalni je sudski veštak za oblast medicine – uža specijalnost neurologija. Mentor je za specijalizacije iz oblasti neurologije i gerijatrijske psihijatrije. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja psihijatara Srbije, Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju (ECNP) i Neuroscience educational Institute (NEI). Objavila je više od 80 naučnih i stručnih radova I koautor je dve knjige iz oblasti psihijatrije i jedne knjige iz oblasti demencije.

Proizvod je dodat u korpu