0

Pretraga

Stari Grci – portret jednog naroda

Šifra proizvoda978-86-17-17663-9

1.452,00 din.

Autor

Izdavač

Povez

U monografskoj studiji Stari Grci. Portret jednog naroda autor je koristio najnoviju naučnu literaturu, ali je i posebnu pažnju posvetio pitanjima o kojima je u poslednjih dvadesetak godina istorijska nauka značajno promenila stavove (rodovsko društvo u homerskom i arhajskom periodu, rana Sparta, nastanak demokratije itd.). U ovom delu, koje je rezultat saizdavaštva sa Balkanološkim institutom, razmatrana su pitanja i pojave koji do sada nisu šire obrađivani ni u većini studija ovoga tipa u svetu (demokratska ideologija u Atini, državno i vojno uređenje Makedonije itd.). Time su dati sveobuhvatan prikaz i analiza istorije grčkog naroda od najranijih vremena do Aleksandra Velikog.

Proizvod je dodat u korpu