0

Pretraga

Reprezentacije transrodnih identiteta

Šifra proizvoda978-86-87107-43-4

440,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

80

Povez

Format

21 cm

Oblast

, ,

Preispitivanjem i reinterpretacijom binarnih polno/rodnih kategorija u okviru određenog kulturalnog konteksta mogu se dovesti u pitanje diskurzivno postavljene i utvrđene granice koje se tiču pomenutih kategorija, a koje definišu subjekt i obavezuju ga na uklapanje u zamišljene i zadate modele polnosti i rodnosti. Subjekt internalizacijom normativa usvaja društvene konstrukte kao „prirodnu“ datost čime omogućava opstanak konstruktima kao jedinim validnim opcijama. Sa druge strane, pojava transrodnosti odnosno paleta Drugih/drugačijih rodnih i polnih identiteta ukazuju na krhkost granica i nude mogućnost njihovog reinterpretiranja i ponovnog promišljanja. Knjiga Reprezentacije transrodnih identiteta u vizuelnim umetnostima ukazuje na transrodno telo kao mesto potencijala transgresije binarno struktuirane rodnosti i polnosti, kao i na mehanizme institucionalnog nametanja binarnog normativa kao jedinog ispravnog/normalnog/zdravog. Reprezentacija transrodnih identiteta u vizuelnim umetnostima čiji su primeri analizirani i interpretirani u ovoj knjizi, a koja ima za cilj prikazivanje ovih identiteta kao ravnopravnih subjekata, jedan je od oblika intervencije koji unutar dominantnog heteropatrijarhalnog diskursa ovim identitetima omogućava subverzivno delovanje, dekonstrukciju i preispitivanje zadatih standarda i normi.

Proizvod je dodat u korpu