0

Pretraga

Problem saznanja u filozofiji i nauci novijeg doba, tom I

2.200,00 din.

Autor

Izdavač

Povez

Renesansa problema saznanja (Nikola Kuzanski, Humanizam i borba Platonove i Aristotelove filozofije, Skepticizam); Otkriće pojma prirode (Filozofija prirode, Nastanak egzaktne nauke); Utemeljenje idealizma (Dekart, Dalje razvijanje kartezijanske filozofije).

Proizvod je dodat u korpu