0

Pretraga

Novi imperijalizam

Šifra proizvoda978-86-80058-02-3

2.420,00 din.

Autor

Prevod

Prevod sa

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

299

Povez

Format

20 cm

»Reagujući na krizu prekomerne akumulacije u periodu od 1973. do 1975. godine, globalna ekonomija kapitalizma je prošla kroz radikalnu rekonfiguraciju u kojoj su finansijski tokovi postali glavno sredstvo artikulacije kapitalističke logike moći. Otvaranje Pandorine kutije finansijskog kapitala je pojačalo pritisak na državne aparate da se transformišu i prilagode novoj situaciji. Korak po korak, predvođene Sjedinjenim Državama i Britanijom, brojne zemlje su preduzele mere za sprovođenje neoliberalnih politika. Države širom sveta su nastojale da imitiraju ono što čine vodeće kapitalističke sile ili su na to bile primorane politikama strukturnog prilagođavanja koje im nameće Međunarodni monetarni fond. Tipična neoliberalna država nastoji da uspostavi kontrolu nad javnim dobrima, izvrši privatizaciju i izgradi okvir za funkcionisanje otvorenih tržišta roba i kapitala. Takva država je dužna da održava radnu disciplinu i podstiče razvoj ‘povoljne poslovne klime’. Država koja u tome nema uspeha ili odbija da sprovede pomenute mere izlaže se riziku da bude klasifikovana kao ‘neuspešna’ ili ‘otpadnička’ država. Rezultat tog procesa je uspon osobeno neoliberalnog oblika imperijalizma. Akumulacija razvlašćivanjem, koja je do 1970. godine bila potisnuta na margine, ponovo postaje važan element kapitalističke logike. Ona ovde ima dvojnu funkciju. S jedne strane, iznošenje poslovne aktive na tržište po veoma niskim cenama otvara mogućnosti za apsorpciju viškova kapitala. S druge strane, istim procesom gubici koji nastaju usled obezvređenja viškova kapitala prebacuju se na najnerazvijenije i najranjivije teritorije i populacije. Budući da opšta nestabilnost i brojne dužničke krize i krize likvidnosti čine nezaobilazni deo nove globalne ekonomije, svrha novog imperijalizma mora biti da se takvim krizama upravlja uz pomoć institucija kao što je Međunarodni monetarni fond na način koji će osigurati da glavni centri akumulacije kapitala budu zaštićeni od gubitaka.«
iz poglavlja: (5) »Pristajanje na prinudu«

Sadržaj:

Predgovor drugom izdanju
Predgovor prvom izdanju
1 Trag nafte
2 Kako je Amerika sticala moć
3 Okovi kapitala
4 Akumulacija razvlašćivanjem
5 Pristajanje na prinudu
Pogovor
Dodatna literatura
Bibliografija
Indeks
Napomena izdavača

Proizvod je dodat u korpu