0

Pretraga

Nikola Mirković : zaustavljeni uspon

Šifra proizvoda978-86-523-0395-3

996,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

215

Povez

Format

21 cm

Oblast

, ,

Životna i intelektualna biografija Nikole Mirkovića (1915-1944).
Rođen u Jagodini na početku Prvog svetskog rata, Nikola Mirković je poginuo pri kraju Drugog svetskog rata, nedaleko od Visa, u bombardovanju nemačke avijacije.
Iako je živeo kratko, Mirković je ostavio impresivan opus u oblasti ekonomske nauke i političke publicistike, najvećim delom ostvaren u poslednjim godinama života u vodećim naučnim časopisima u SAD.
Tokom Drugog svetskog rata Mirković je bio ekonomski savetnik jugoslovenske vlade, šef Kancelarije za posleratnu ekonomsku obnovu Jugoslavije, član Ekonomskog komiteta Informacionog ureda Ujedinjenih nacija.
Ključne teme Nikole Mirkovića u njegovom ekonomskom opusu su: ekonomska teorija, tokovi svetske trgovine, italijanska privreda između dva svetska rata i politička ekonomija italijanskog fašizma, demografski problemi Jugoslavije, ekonomska istorija Dubrovnika.
Božo Stojanović rekonstruiše i od zaborava otrže život i delo Nikole Mirkovića, mladog čoveka velike intelektualne radoznalosti i ostvarenosti, ali i zaustavljenog uspona.

Božo Stojanović (1964) je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanju je redovnog profesora.
Predmeti njegovog naučnog interesovanja su metodologija društvenih nauka, istorija ekonomske misli, teorija igara, mikroekonomija, „austrijska“ teorija, ekonomija rada, ekonomija tranzicije.
Član je uređivačkog odbora časopisa Panoeconomicus i Economic Annals.
Službenom glasniku pokrenuo je ediciju „Velikani ekonomske misli“ u okviru koje je priredio za štampu knjige Karla Mengera, Fridriha fon Hajeka, Jozefa Šumpetera i Mansura Olsona.
Pored većeg broja članaka, objavio je i knjige: Tržišta rada i problemi zaposlenosti u Evropskoj uniji (1997); Teorija igara – elementi i primena (2005); Tranzicija u Srbiji – privredno lutanje (2005); Crtice o knjigama, idejama i ljudima (2007); Teoretičari liberalizma, koautor sa Ilijom Vujačićem i Draganom D. Lakićevićem (2007); Osnove austrijske teorije (2008); Nadnice u ekonomskoj teoriji – knjiga I: pregled ključnih teorija (2008); Nadnice u ekonomskoj teoriji – knjiga II: nadnica kao ishod pregovaranja (2011).

Proizvod je dodat u korpu