0

Pretraga

Nesvodivost sposobnosti osećanja

Šifra proizvoda978-86-80484-26-6

1.800,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

346

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta

Knjiga Igora Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta predstavlja originalnu fenomenološku interpretaciju osećaja u Kantovoj filozofiji kao sui generis mentalnih stanja. Ulazeći u dijalog sa glavnim savremenim interpretacijama, autor objašnjava da da bismo razumeli Kantovo tumačenje osećaja moramo napustiti kauzalni model i model svesti višeg reda, i predlaže da osećaje shvatimo kao ispoljavanje subjektivne kauzalne sile predstava.  Pritom, subjektivni kauzalitet predstava treba shvatiti i kao način na koji postajemo svesni, pri čemu se osećaj pokazuje kao jedan poseban model svesti, a osećaju prikladna intencionalnost kao poseban vid intencionalnosti. Autor svoju tezu objašnjava analizirajući posebno tri različita vida osećaja u Kantovoj filozofiji: čulno uživanje i bol, intelektualno zadovoljstvo i osećaj u čistoj refleksiji.

Igor Cvejić je viši naučni saradnik zaposlen u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Kantova teorija osećaja“. Oblasti njegovog interesovanja obuhvataju filozofiju emocija, studije angažmana, probleme kolektivne intencionalnosti, klasičnu nemačku filozofiju i estetiku, sa fokusom na Kanta . O ovim temama objavio je veći broj radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima, uključujući i monografiju Nesvodivost sposobnosti osećanja (2018). Bio je glavni urednik Kritike: časopisa za filozofiju i teoriju društva. Trenutno je predsednik Etičkog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Proizvod je dodat u korpu