0

Pretraga

Koncept kulture između individualizma i holizma

Šifra proizvoda978-86-6047-380-8

935,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

200

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Teško je i zamisliti bitnija pitanja i važniju debatu kadaje reč o razumevanju sveta u kojem živimo. Kao što je teško zamisliti i uverljivije demonstriranje da je za njegovo razumevanje neophodna upravo ona temeljna istorijska retrospektiva koju je autorka s uspehom preduzela. Koncept kulture između individualizma i holizma zaista širom otvara kapiju za jedan takav pogled koji, ne pristajući na nekritičko prihvatanje nijednog ključnog pojma, omogućuje zasnovanu debatu o svakom od njih. Monografija predstavlja značajan doprinos pre svega antropološkoj nauci, ali u meri u kojoj se oslanja na tradiciju upravo prosvetiteljskog i protivprosvetiteljskog mišljenja u poslednjih dva i po veka, on zahvata bezmalo sve oblasti humanistike, pa i društvene teorije, te doprinosi boljim uvidima unutar njih. Sinoptička perspektiva i suverena orijentacija u modernim i savremenim diskurzivnim tokovima predstavlja eksplanatorni i heuristički okvir unutar koga će se informisanije i inspirativnije kretati i sve one buduće studije koje neposredno ili posredno dotiču dileme koje je Kulenović pregledno i nadahnuto postavila.

Proizvod je dodat u korpu