0

Pretraga

Kamena uspavanka i druge pesme

Šifra proizvoda86-17-05015-2

424,00 din.

Autor

Izdavač

Povez

Čitalac, koji pažljivo prati poeziju, primetiće kako se pesnici povremeno vraćaju motivima koje su jednom (ili više puta) već obradili u svojoj poeziji. Na različitim stepenima svog poetskog razvoja i sazrevanja (koji uključuju i emotivno-misaona pomeranja) pesniku se kanda učini da mu se jedna stvar i već iscrpena njegova tema pomalja ili sasvim otkriva iz nekog novog ugla. U takvom suočavanju sa svojim starim motivom -sa jednim sopstvenim osećanjem koje je prohujalo – često se u pesniku stvara novi doživljaj koji iziskuje da se poetski još jednom uobliči. S druge strane, postoje izvesni motivi – okosnice kod pojedinih pesnika – kod svakoga uvek različiti – koje kao da imaju svoj sopstveni i gotovo nezavisni život, svoju genezu, mladost, starenje. Takvi se živi motivi povremeno, u času svojih promena i transformacija, ukazuju pesniku kao nove senzacije. I ovde pažljivom oku čitaoca ne bi se potkrala omaška da ne primeti kako je ova transformacija u suštini obostrana: i u motivu i u pesniku, podjednako”. (Stevan Raičković, 1928)

Proizvod je dodat u korpu