Pretraga

Istorijska lingvistika

Šifra proizvoda978-86-7543-269-2

2.200,00 din.

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

390

Povez

Format

23 cm

Oblast

,

Rukopis knjige ISTORIJSKA LINGVISTIKA (KOGNITIVNO-TIPOLOŠKE STUDIJE) nastao je kao

rezultat dijahrono usmerenih kognitivno-tipoloških lingvističkih istraživanja slovenskih

jezika u indoevropskom kontekstu, i to u sferi sintakse i leksikologije i njima obuhvaćene

semantike.

Istorijskoj lingvistici autor pristupa kao naučnoj disciplini koja, tragajući za uzrocima,

mehanizmima i zakonitostima pojedinačnih, sistemskih i tipoloških jezičkih promena, objašnjava

samu prirodu čovekovih spoznajnih sposobnosti, odnosno procese konceptualizacije i kategoriza-

cije sveta, koji se i ispoljavaju kroz jezik kao sredstvo komunikacije, ali i sredstvo pristupa

misaonim procesima i njihovoj dijahronoj vertikali. Tako autor proučavanjem istorije slovenskih

sintaksičkih i leksičkih sistema proniče u samu istoriju mišljenja, u istoriju konceptualizova-

nja i kategorizovanja sveta, uključujući se u savremene tokove dijahrone kognitivne lingvistike.

Proizvod je dodat u korpu