0

Pretraga

Istorija i duhovne nauke

Šifra proizvoda978-86-75434-35-1

3.300,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

401

Povez

Format

23 cm

Oblast

,

Filosofija istorije i hermeneutika faktičnosti bića u svetu života

Autor ove studije znalački razmatra osnovne probleme filozofije istorije i duhovnih nauka, izlažući genezu značenja ključnih pojmova, sve do njihovih arbitrarnih improvizacija u pozitivistički obojenom savremenom dobu. Sadržinski posmatrano, monografija podrazumeva rasvetljavanje ključnih pojmova od Platona i Aristotela, preko Kanta i Hegela, do Hajdegera i Gadamera, ali i Petronijevića, Patočke i Grigorija Palame. Petrović konstatuje neuspeh današnjih antifilozofski, pozitivistički i naturalistički nastrojenih nauka da pojme duhovnost, kao i šansu da se upravo kroz duhovne nauke reafirmiše samospoznaja čoveka i njegove svetsko-istorijske odgovornosti prema zahtevima uma u vlastitom biću. Poseban kvalitet rada sastoji se u autorovom domišljanju i reaktuelizovanju pojmova prve filozofije, u teorijskom kontekstu duhovnih nauka, sa diskretnim iznošenjem vlastitih pogleda na složene procese globalizacije sveta, kao i na položaj srpske istorije u tim procesima.

Iz recenzije prof. dr Milanka Govedarice

Proizvod je dodat u korpu