Irska književnost I

Dragana Mašović

Oblast: Lingvistika, teorija i istorija književnosti, književna kritika

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Broj strana:

422

Povez:

Broširani

Format:

23 cm

Godina izdanja:

2014

ISBN:

978-86-7543-276-0

Izaberite količinu

Cena:

2200 RSD

Opis

Studija Dragane Mašović ima 423 stranice i sastoji se iz pet poglavlja, a svako poglavlje razvija se od opšteg istorijsko-kulturnog uvoda, obaveznog istorijskog pregleda, koji nam objašnjava kako su presudni istorijski događaji uticali na društvo, kulturu i književnost, te pregleda književnog stvaranja u Irskoj.

Poslije «Uvodnih napomena», u svojoj hronološki koncipiranoj studiji, u prvom dijelu rada, autorka sagledava najstariju irsku književnost, onu sačuvanu u krhkim tragovima na samim počecima pismenosti, u šestom, do vikinških osvajanja, u devetom vijeku. Analiza se razvija u dva dijela, onom koji se bavi vjerskom, tj. monaškom, književnošću, te i drugom koji je isključivo fokusiran na svjetovnu književnost. U drugoj glavi rada, struktuiranoj na isti način –tako da analizu istorijskih dešavanja prati analiza književne stvarnosti, a što doprinosi transparentnosti minuciozne analize, obrađuje se irska književnost u vikinško doba, odnosno u doba ranog srednjeg vijeka. Treći dio rada, prema tome, analizira poznu srednjevjekovnu književnost, odnosno književnost ranog modernog doba (od dvanaestog do sredine šesnaestog veka). U fokusu pažnje sada su anglonormanska djela na irske teme, gejlska djela, te javljanje, odnosno kristalisanje nacionalne teme. Sada se autorka u posebnim poglavljima bavi proznim djelima i pjesničkim temama. Predmet četvrte glave jeste književnost ranog modernog doba (od sredine šesnaestog do kraja sedamnaestog veka). U ovom dijelu daje se detaljna analiza novih uticaja na irski književni izraz, dok autorka razmatra početke stvaralaštva na engleskom jeziku i proboj tzv. anglocentričnih djela na irsku književnu scenu, kao i mjesto i funkcija gejlske tradicije u ovom periodu. No, kao novi predmet njenog izučavanja sada se javlja i irski dramski izraz, te mogućnosti, pristupi i domeni izražavanja „irskosti“ upravo u teatru. U posljednjoj, petoj, glavi studije izučava se irska književnost u doba prosvetiteljstva, tj. od bitke na Bojnu do zakona o ujedinjenju 1800. godine. Kao što je bio slučaj u prethodnim poglavljima, za neophodnim istorijskim pregledom slijedi studija književnosti do ujedinjenja Irske i Velike Britanije, tj. do početaka romantizma. Književnost koja se sada piše na engleskom jeziku analizira se u posebnim poglavljima „Proza na engleskom jeziku“, „Poezija na engleskom jeziku“, „Teatar i drama“, kao i „Gejlska dela“. U ovom poglavlju prirodno se vraćamo važnosti i zastupljenosti nacionalne irske teme, te političkoj angažovanosti književnog stvaralaštva u Irskoj ovog perioda.

Od istog autora

Iz iste oblasti