0

Pretraga

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama

Šifra proizvoda978-86-88567-35-0

1.257,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

141

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Publikacija Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je deo dugoročnog istraživačkog projekta “Umetnička organizacija” koji je osmišljen kao uvod u istraživanje načina (samo) organizovanja, grupnog delovanja i uslova rada (kolektivne produkcije i kolektivne proizvodnje) „vaninstitucionalnih“ umetničkih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru. Naše interesovanje za umetničku organizaciju prevazilazi umetničke okvire. Ono što nas zapravo interesuje jeste kako da kolektivno delujemo u društvu danas.

Tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene Jugoslavije započet je rad na projektu. Ovaj rad je nastavljen tokom 2018. i 2019. kada su sagovornici bili teoretičari i istoričari umetnosti kao i umetnici koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad. Rezultat tog istraživanja je arhiv koji se sastoji od video intervjua, dokumentacije umetničkih radova i kritičkih tekstova napisanih tokom projekta. Tokom jula 2020. realizovana je serija razgovora “Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti” koji je omogućio vrlo dinamičan proces kolaborativne istraživačke radne grupe koja je putem online sesija analizirala materijale nastale u istraživačkoj fazi. Ovim razgovorima je ustanovljen format za kolektivno kritičko preispisivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskgog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format serije razgovora i sesija je nastao kao nužan i logičan ishod usled promenjenih okolnosti koje su nasta(ja)le tokom pandemije Covida-19.

Rezultat kolektivne analize je doprineo da autori eseja unaprede zaključke i teze koje su integrisane u poblikaciji ‘Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama’ koja u svom finalnom obliku sadrži tekstove:
– Ana Vilenica: Fragmenti o jugoslovenskoj umetničkoj ‘vaninstitucionalnoj’ kolektivnoj (samo)organizaciji
– Lina Džuverović: Kolektivne akcije – kontinuirani propusti: Beleške o feminističkoj reviziji jugoslovenskih kolektiva šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka – slučaj OHO grupe
 Milica Pekić: Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat
– Stevan Vuković: „Maj 75“ i „Prvi broj“ u okviru infrastrukturnog aktivizma
 Andrej Mirčev: Rascjep i dijalektika kolektiva: slučaj Kugla glumišta
– Leila Topić: „Miki, vidi ovo!“ – potencijalno važne aktivnosti grupe ViGo i improvizacijska glazba
– Ana Peraica: 24 sata unutar „Crvenog Peristila“

Proizvod je dodat u korpu