0

Pretraga

Filosofija privrede

Šifra proizvoda978-86-88409-44-5

1.100,00 din.

Autor

Prevod

Prevod sa

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

256

Povez

Format

20 cm

Oblast

Saržaj:

Glava prva

PROBLEM FILOSOFIJE PRIVREDE

I Savremeni ekonomizam

II Filosofija i život

III Filosofija i nauka

IV Kriticizam i dogmatizam

V Preliminarno određenje ekonomije

Glava druga

PRIRODNO-FILOSOFSKE OSNOVE TEORIJE PRIVREDE I Idealizam i naturfilosofija P Šelingova filosofija

Glava treća

ZNAČENjE OSNOVNIH EKONOMSKIH FUNKCIJA

I Potrošnja

II Proizvodnja

Glava četvrta

I TRANSCENDENTALNOM SUBJEKTU EKONOMIJE

II Čovek i čovečanstvo i Sofijnost ekonomije

Glava peta PRIRODA NAUKE

I Mnoštvenost naučnog znanja

II Ekonomska priroda nauke

III Sofijnost nauke

IV Gnoseologija i prakseologija

V Nauka i život

VIO „naučnom pogledu na svet”

VII Samosvest nauke

Glava šesta

EKONOMIJA KAO SINTEZA SLOBODE I NUŽNOSTI

I Sloboda i nužnost

II Sloboda i nužnost

III Duh ekonomije

IV Sloboda kao moć, nužnost kao nemoć

Glava sedma

GRANICE SOCIJALNOG DETERMINIZMA

I Stil socijalne nauke

II Sociologizam i istorizam

III Problem socijalne politike

Glava osma

FENOMENOLOGIJA EKONOMIJE

I Problem političke ekonomije

II Naučni stil političke ekonomije

Proizvod je dodat u korpu