0

Pretraga

Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, 1954–2004. : od jugoslovenskog socijalizma do srpskog nacionalizma

Šifra proizvoda978-86-7227-130-0

1.320,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

560

Povez

Format

24 cm

Oblast

Prva detaljna kritička studija o jednom od najstarijih festivala u Evropi, knjiga Dunje Jelenković nudi analizu programa Kratkog metra od osnivanja 1954. do zvaničnog završetka njegovog jugoslovenskog perioda 2004. godine, kada se otvara za strane filmove i menja ime u Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Tekst ispituje kako festival učestvuje u procesu izgradnje nacionalnog identiteta u dve države rođene iz rata neposredno pre, odnosno tokom njegovog dugog postojanja – socijalističkoj i post-socijalističkoj Jugoslaviji. Budući da publika često dokumentarni film shvata kao verodostojni izraz stvarnosti, a ne kao njeno umetničko tumačenje, knjiga ispituje koje su verzije „stvarnosti“ predstavljane publici u dramatičnim društvenim i političkim okolnostima dvaju razmatranih perioda.

„Dunja Jelenković nas u ovoj knjizi upoznaje s malo poznatim aspektom (post)jugoslovenskih kulturnih politika. Za svoje istraživanje koristila je bogatu i originalnu arhivsku građu. Pažljivo je ispitala način na koji je program festivala, isticanjem određenih tema i marginalizacijom drugih, doprineo procesu izgradnje višenacionalnog jugoslovenskog identiteta, a zatim, od 1991. godine i njegovoj dekonstrukciji u korist srpskog nacionalnog identiteta. Zahvaljujući detaljnoj analizi programa, autorka uspešno pokazuje ne samo kako se, u kontekstu raspada jugoslovenske federacije, selekcija filmova korenito promenila, već i kako dokumentarni filmovi ne odražavaju samo jednu i večnu istinu nego nude njeno posebno tumačenje, u zavisnosti od šireg političkog i kulturnog konteksta“.

Dr Gzavije Bugarel- istoričar iz Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS)

Dunja Jelenković (Beograd, 1981) se u svom istraživačkom radu bavi filmskim festivalima i odnosima između (dokumentarne) slike, istorije i kulture sećanja. Doktorirala je na Odeljenju za istoriju kulture Fakulteta Versaj San-Kantan-an-Ivelin (Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) pri Univerzitetu Pariz-Sakle (Paris-Saclay), s doktorskom disertacijom o programskim politikama Festivala jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma (2017). Objavila je brojne naučne radove o festivalskim i kulturnim praksama u jugoslovenskom, postjugoslovenskom i evropskom kontekstu. Radi na Univerzitetu Ka Foskari (Ca’ Foscari) u Veneciji gde trenutno realizuje istraživački projekat „Kinematografska bitka za Jadran: filmovi, granice i Tršćanska kriza“ (CBA TRIESTE), kao stipendistkinja programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije „Marija Kiri“.

Proizvod je dodat u korpu