0

Pretraga

Da li je Evropa stvorena u srednjem veku?

Šifra proizvoda978-86-7102-353-5

Original price was: 1.650,00 din..Current price is: 1.485,00 din..

Žak Le Gof

Autor

Prevod

,

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

338

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Knji­ga Da li je Evro­pa stvo­re­na u sred­njem ve­ku ob­ja­vlje­na je u edi­ci­ji Ra­đa­nje Evro­pe, ko­ja je na­sta­la na ini­ci­ja­ti­vu pet izdavača iz različitih zemalja: C. H. Beck (Minhen), Blackwell (Oksford), Crítica (Barselona), Laterza (Rim-Bari), Le Seuil (Pariz). Najbolji savremeni istoričari obradili su u svojim esejima ključne teme evropske istorije u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, verskoj i kulturnoj sferi, oslanjajući se pri tom na dugu istoriografsku tradiciju, ali i na nove naučne koncepcije.

Žak Le Gof iz­no­si u briljantnom narativu jednog od vodećih evropskih naučnika medijevalista tra­go­ve i slo­je­ve broj­nih pro­me­na od ru­še­vi­na Rim­skog car­stva do ot­kri­ća renesanse pokazujući u ko­joj me­ri sa­vre­me­na Evro­pa ba­šti­ni, po­zajm­lju­je, čak se i vra­ća oso­bi­na­ma sred­njeve­kov­ne Evro­pe. Od ka­ro­lin­škog uspona države i njenog ne­u­spe­ha do „le­pe“ Evro­pe gra­do­va i univer­zi­te­ta, Žak Le Gof nas od­vo­di na in­ten­ziv­no pu­to­va­nje kroz istoriju u na­di da će Evro­plja­ni, bo­lje raz­u­me­va­ju­ći svo­je po­re­klo, uspe­šni­je gra­di­ti svo­ju bu­duć­nost. Posebno je interesantan za sve ljubitelje knjige i čitanja, odeljak koji govori o nastanku i širenju knjige i pismenosti u Evropi, od prvih prepisivačkih i prevodilačkih manastirskih centara kojima dugujemo prevode antičke književnosti, do širenja knjige kao privilegije plemića, učenih i onih koji su to želeli da budu. Tako pismo, knjiga i jezik predstavljaju kamen temeljac onog što danas nazivamo jedinstvenom evropskom kulturom.

Proizvod je dodat u korpu