0

Pretraga

Budućnost psihoanalize

Šifra proizvoda978-86-86653-70-3

Originalna cena je bila: 1.100,00 din..Trenutna cena je: 990,00 din..

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

373

Povez

Format

20 cm

Oblast

Fascinantna i veoma neobična knjiga o psihoanalizi, njenoj prošlosti, trajanju i budu­ćno­­sti u vizuri Ričarda Česika, američkog psihijatra i psihoanalitičara, znameni­tog po povezivanju psihoanalize sa fenomenologijom, filozofijom i drugim naukama i umet­no­šću.

Od svog nastanka psihoanaliza je delila sudbinu civilizacijskih dometa zapa­dne misli, filozofije i umetnosti, kao i stvaralaštva i kreativnosti ljudi i mora, ako želi da ima budućnost, da se pridržava principa i razvoja ovih disciplina. Zato, para­lelno sa tekstovima o psihoanalizi Česik posvećuje veliku pažnju i filozofiji, velikanima njene misli kao što su Hegel, Huserl, Hajdeger, Niče, kao i književnosti, pesništvu, posebno Danteu Aligijeriju i njegovoj Božanstvenoj komediji koju svrstava u psihoanalitički fundus, ali i pitanjima stvarala­štva i kreativnosti kao neophodnim uslovima za obavlja­nje prakse i razvoja psiho­analize. Česik saopštava šta on podrazumeva pod pojmom psihoanaliza, opisu­je njenih pet stanovišta ili načina slušanja pacijenata, za koje smatra da su u nepomir­lji­vom konfliktu, ali ih postavlja kao stožere u određenju budućnosti psiho­ana­lize.

  • Šta čini napredak u psihoanalizi? Kuda ide psihoanaliza?
  • Uticaj kontratransfera na propast civilizacije.
  • Tajni život psihoanalitičara.
  • Psihoanaliza: nauka i umeće
  • Kako slušati klijenta?

Ričard D. Česik (Richard D. Chessick) je svetski poznati psihoanalitičar, znamenit po povezivanju psihoanalize sa fenomenologijom, filozofijom i drugim naukama i sa umetno­­šću. Dugogodišnji je profesor psihijatrije i bihejvioralnih nauka na Nort­ve­stern univerzitetu u Čikagu. Najpoznatiji radovi su mu: Frojd podučava psihotera­pijuTehnika i vežbanje slušanja u inten­zi­­vnoj psiho­terapijiEmocionalna bolest i krea­tivnost: psihoanalitička i feno­­me­nološka studija.

Proizvod je dodat u korpu