0

Pretraga

Bezobalna tranzicija : perspektiva socijalne zaštite u Srbiji

Šifra proizvoda978-86-81042-87-8

880,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

211

Povez

Format

24 cm

Oblast

,

Kako novo tehnološko, ali i društveno i političko okruženje mogu uticati na pružanje usluga socijalne zaštite? Kakve promene se odvijaju u socijalnom radu u doba sve prisutnijeg prekarijata?

Reforma društva, pa neizbežno i socijalne zaštite, u Srbiji se pretvorila u bezobalnu tranziciju, tačnije u bezidejno tumaranje koje štiti zastarele obrasce. Konzervativni pristup, skrivene agende i nemarnost nosilaca odgovornosti dovode do urušavanja društvenih institucija i njihovog pretvaranja u insuficijentne i zarđale mehanizme koji nisu u stanju da odgovore na potrebe građana.

Autor knjige Bezobalna tranzicija zagovara fleksibilniji odnos prema unapređenju normativno-pravnog tkiva, a rešenje za institucionalnu iscrpljenost centara za socijalni rad traži upravo u njihovoj kreativnoj dekonstrukciji, odnosno fragmentaciji na posebne entitete koje bi činili jasno profilisani poslovi užih specijalnosti.

Vladan Jovanović, predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini i specijalizirao porodičnu medijaciju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavač je na poslediplomskim specijalističkim programima u oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Autor je velikog broja publikacija (priručnika, vodiča) i stručnih radova u ovim oblastima. Dugogodišnji je nezavisni regionalni konsultant u razvoju sistemskih projekata i javnih politika u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, kao i prava deteta.

Proizvod je dodat u korpu