0

Pretraga

Antropologija globalizacije

Šifra proizvoda978-86-7562-123-2

1.320,00 din.

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

308

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

Mark Abe­les (Marc Abélès) je fran­cu­ski et­no­log i po­li­tič­ki an­tro­po­log. Mentor u radu na doktorskoj tezi bio mu je Klod Levi-Stros. Od 1979. do 1995. godine radio je kao rukovodilac istraživanja u Laboratoriji socijalne antropologije u Parizu, a 1995. godine u tom gradu osnovao je La­bo­ra­to­ri­ju za an­tro­po­lo­gi­ju druš­te­nih usta­no­va i or­ga­ni­za­ci­ja (LA­I­OS) i bio njen direktor do 2010. godine. Danas je Abeles direktor Francusko-argentinskog centra u Buenos Airesu. U Biblioteci XX vek 2001. godine objavljena je i Abelesova Antropologija države/, takođe u prevodu Ane A. Jovanović.

U pet poglavlja ove knjige (Od ekonomije do antropologije, Antropologija suočena sa globalizacijom, Globalizacija i politički aspekt, Nasilje u globalizaciji i Migracije, građanska prava i civilno društvo) Abeles daje pregled tema kojima se bavi svremena kritička antropologija globalizacije i analizira probleme sa kojima se tako usmerena antropologija suočava. „Jedan od najupečatljivijih vidova modernosti je način na koji se svako od nas stalno kreće između jedne i druge ravni, između lokalnog i globalnog. Po svoj prilici, upravo to čini antropologiju globalizacije opravdanom i umesnom; naime, ona iznutra hvata tu dijalektiku tako što ustanovljuje područja na kojima se čovekova zaokupljnost bliskim i svakodnevnim neposredno nadovezuje na njegov opažaj da pripada planetarno ustrojenom svetu. Ako antropologija i nije kadra da nam išta posebno saopšti o mondijalizaciji, ona zauzvrat može da nam osvetli globalizaciju kao višedimenzionalni proces gde prestaju da važe tradicionalni reperi, preoblikuje se splet odnosa između pojedinačnog i kolektivnog, a čovekov način mišljenja i delanja dubinski se menja diljem planete“. (Iz Pregovora)

Proizvod je dodat u korpu