0

Pretraga

Pravni aspekti nasilja nad starijim osobama

Šifra proizvoda978-86-7093-239-5

1.595,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

143

Povez

Format

22 cm

Oblast

, ,

Nasilje nad starijim osobama ima mnogostruke posledice. Počinioci nasilja se mogu naći u ustanovama, ali i u društvenom i porodičnom okruženju u kome žive starije osobe. U Republici Srbiji nema „krovnog” zakona, koji bi na opšti način povezao brojne odredbe posebnih zakona koje se odnose na starije osobe, uključujući i one kojima se utvrđuje zabrana diskriminacije i nasilja nad ovom osetljivom društvenom grupom. Kada se radi o uporedno-pravnim sistemima slika je šarolika, ali oni se mogu grubo podeliti u dve kategorije: anglo-saksonske sisteme koji su, u određenoj meri, već obradili ovaj problem kroz regulativu i sudsku praksu, i evro-kontinentalne sisteme čija je aktivnost uglavnom kanalisana kroz strateške i projektne aktivnosti. Da bi se u nacionalnim okvirima skrenula pažnja na starije osobe trebalo bi regulativom, ali i smernicama, vodičima i drugim strukovnim dokumentima propisati konkretne mere koje će državni organi, nevladine organizacije i drugi akteri u društvu preduzeti u cilju skrininga nasilja, prevencije nasilja prema starijima, tretmana starijih nad kojima je izvršeno nasilje i mera prema počiniocima istog, uključujući i forenziku kod nasilja nad starijima, a sve u skladu sa Nacionalnom strategijom o starenju. Pri tome je važno da odgovor na nasilje nad starijima bude multidisciplinaran, te da bude usmeren kako na žrtve, tako i na počinioce nasilja.

Iz recenzija:

’’Autorka je uspela da obimnu i vrlo složenu materiju izloži stručno i na detaljan, sistematičan i razumljiv način, uvodeći čitaoce u oblast prava koja uživaju starije osobe u pogledu zaštite od nasilja, kroz osnove i ključne institute pravne teorije, zakonodavstva i prakse.’’

dr Hajrija Mujović

’’Predlozi su sveobuhvatni, problem i njegova rešenja posmatraju kroz prizmu različitih sistema: zdravstvenih, socijalnih, pravnih, finansijskih, strateških. Problem se rešava posmatrano kroz ceo proces njegovog nastajanja: od prevencije, preko utvrđivanja njegovog postojanja, do sankcije.’’

dr Goran Bašić

’’Iako je po tematici monografija primarno pravna, naglašen je multisektorski pristup, kao jedini moguć i opravdan kada je reč o zaštiti prava ove ranjive društvene grupe.’’

prof. dr Miroslav Brkić

Proizvod je dodat u korpu