0

Pretraga

Železnica, država i grad : istorija izgradnje beogradskog železničkog čvora

Šifra proizvoda978-86-523-0392-2

1.144,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

142

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Knjiga Ranke Gašić je neobična istorija izgradnje beogradskog železničkog čvora od 1919. godine do danas.
Knjiga Železnica, država i grad odlazi i korak dalje u istoriju, do vremena izgradnje pruge Beograd-Niš 1881. godine.
Knjiga na zanimljiv način razotkriva istorijske, političke, društvene i ekonomske razloge zbog kojih su nastajali i odbacivani planovi za izgradnju beogradskog železničkog čvora, razloge zbog kojih je kasnila izgradnja ovog železničkog čvora i šta je sve to značilo za sam Beograd i njegov razvoj, a šta za neku od država kojoj je Beograd bio glavni grad u poslednjih više od sto godina.
Kako je uspostavljana železnička veza između savske i dunavske veze Beograda?
Kako su beogradski mostovi preko Save uključivani u železničku mrežu?
Da li je beogradski železnički čvor saobraćajni ili urbanistički problem?
Zašto je beogradski železnički čvor u proteklih sto godina neprestano bio tačka razdora između grada i države?
Istorija izgradnje beogradskog železničkog čvora kao istorija Beograda, Srbije, prve i druge Jugoslavije u proteklom stoleću.

 

Ranka Gašić (1965), naučni savetnik, diplomirala je 1989. i magistrirala 1995. na Katedri za istoriju naroda Jugoslavije u novom veku i doktorirala 2003. godine na Katedri za opštu savremenu istoriju, sa tezom Britanski i nemački uticaj na beogradsku elitu 1936-1941. Kao student Filozofskog fakulteta, dobitnik je novembarske nagrade za studente za 1986. godinu.
Od 1996. stalno je zaposlena je u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Vršila je istraživanja u Nemačkoj, kao stipendista DAAD fondacije 1997. godine (u Lajpcigu, Bonu i Berlinu) i Društva za jugoistočnu Evropu iz Minhena 1998. godine (u Institutu za svetsku privredu u Kilu), kao i CEEPUS programa pri Univerzitetu u Gracu (Austrija) 2005. godine. Sarađivala je na projektu austrijske Akademije nauka u Beču Istorija Habsburške monarhije 1848-1914, od 1998. do 2006. godine. Tokom 2003. i 2004. bila je koordinator profesionalne mreže „SouthEast Europe Minorities“ za Srbiju i Crnu Goru, sa centrom u Bonu. Od 2013. do 2016. bila je angažovana na projektu Univerziteta u Bazelu SIBA – A Visual Approach to Explore Everyday Life in Turkish and Yugoslav Cities, 1920s and 1930s.
Autor je tri monografije, kao i niza radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.
Bavi se društvenom i kulturnom istorijom Beograda i bivše Jugoslavije, istorijom elita, modernizacije, srpsko-hrvatskih odnosa, kao i
istorijom urbanizacije Beograda i istorijom privrede u socijalističkoj Jugoslaviji.
Član je Udruženja za društvenu istoriju u Beogradu, član saradnik Matice srpske u Novom Sadu, član Društva za jugoistočnu Evropu u Minhenu. Od 2007. član je Upravnog odbora Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje u Novom Sadu i član Udruženja istraživača instituta humanističkih nauka u Beogradu.

Proizvod je dodat u korpu