0

Pretraga

Upravljanje odnosima s javnošću

Šifra proizvoda978-86-7956-212-8

1.980,00 din.

Autor

,

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

269

Povez

Format

24 cm

Oblast

Veliki je broj radova, stranih, ali i domaćih autora, na temu odnosa s javnošću. Takođe, danas ne manjka ni udžbenička literatura iz oblasti odnosa s javnošću na srpskom jeziku, kako prevoda najeminentnijih stranih, tako i autora iz Srbije (pomenimo samo radove Galjine Ognjanov sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koja se nedavno oglasila na temu uticaja veštačke inteligencije na odnose s javnošću).
Značajan pomak u pristupu obeležila je pojava čuvenog dela Ala i Laure Ris (Ries): The Fall of Advertising and the Rise of PR, koji su istakli ključnu karakteristiku odnosa s javnošću, zapravo ključnu razliku u odnosu na oglašavanje a to je kredibilitet. U međuvremenu beležimo i jačanje interesa za kreiranje događaja, koji su doživljavali transformaciju u pravcu kreiranja virtuelnih i hibridnih događaja. Utisak je da je funkcija odnosa sa javnošću ostala veoma važna za savremene aktere na tržištu, ali i u javnim poslovima. U tom okviru, javljaju se odnosi s javnošću kao specifična produkcija proizvodnja vesti iz kompanija. Svakako, specifična delatnost kao što su odnosi s javnošću (neki autori bi rekli: odnosi sa javnostima, ukazujući na činjencu da svaki segment javnosti zaslužuje posebno obraćanja, kako po suštini poruka, tako i po upotrebi odgovarajućih medija) izaziva i pokreće pitanja o moralnom aspektu poruka, njihovoj verodostojnosti, istinitosti.

Siniša Zarić

Ljubiša Lukić, profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Kruševcu, radio je kao predavač u više nastavnih oblasti: menadžmenta, marketinga, odnosa s javnošću, organizacionog dizajna i upravljanja promenama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirao. Doktorirao je na Univerzitetu „Union” u Beogradu. Njegova nastavnička aktivnost je značajno potpomognuta dugogodišnjim radom u oblasti bankarstva i radom sa privrednim subjektima. Napisao je nekoliko knjiga i priručnika namenjenih studentima na osnovnim i specijalističkim studijama, a takođe je objavio više stručnih i naučnih radova. U njegovu posebnu oblast interesovanja spadaju odnosi s javnošću koji, kao disciplina menadžmenta, stiču sve značajniju profesionalnu, stručnu i praktičnu afirmaciju u našoj zemlji.

Rajko Bujković, izvršni direktor Jadranskog sajma AD u Budvi od 2003. godine i vanredni profesor u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, kao i na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran u Podgorici i Fakultetu za biznis i turizam u Budvi. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Veljko Vlahović” u Titogradu, magistrirao na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, a doktorirao na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Zapažena su njegova naučna istraživanja, publikovana u radovima „Proces internacionalizacije poslovanja malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori“, „Ekonomski efekti industrije događaja na turizam u Crnoj Gori“, „Preduzetničke aktivnosti i uloga socijalnog kapitala i društvenih mreža: prisutnost u obrazovnom procesu”, “Analysis of communication with the non-market environment: the case of Serbian and Montenegrin companies”. Koautor je knjige „Poslovni događaji u funkciji razvoja turizma”, te koautor niza stručnih i naučnih radova publikovanih u inostranstvu.

Proizvod je dodat u korpu