Акција!

S verom u nepoverenje

Ivan Krastev

Oblast: Politika

Prevod:

Jelena Kosovac

Izdavač: Clio

Broj strana:

100

Povez:

Tvrdi

Format:

23 cm

Godina izdanja:

2013

ISBN:

978-86-7102-453-2

Izaberite količinu

Cena: 880 RSD

792 RSD

Opis

Pisana kao „muzički komad u stilu džeza”, knjiga bugarskog istraživača svetskog ugleda Ivana Krasteva analizira savremenu demokratiju, posmatrajući je ne kao ideal ili skup institucija nego kao kolektivnu svest. Krastev nastoji da nam objasni zbog čega su građani izgubili poverenje u demokratiju, prateći njen razvoj kroz uticaj globalnih društvenih, političkih, ekonomskih, tehnoloških i kulturnih promena u nekoliko proteklih decenija.

Gla­sa­či ne ve­ru­ju da je nji­hov glas uisti­nu bi­tan za upra­vlja­nje nji­ho­vom ze­mljom, čak i ka­da su sa­gla­sni s tim da su iz­bo­ri slo­bod­ni i po­šte­ni. Lju­di na­la­ze sve ma­nje i ma­nje raz­lo­ga da gla­sa­ju. Ili, dru­ga­či­je re­če­no, oni na­la­ze sve vi­še i vi­še raz­lo­ga da gla­sa­ju pra­znim gla­sač­kim li­sti­ći­ma.

Ivan Kra­stev

Od istog autora

Iz iste oblasti