0

Pretraga

Promišljanja aktuelnih društvenih izazova : regionalni i globalni kontekst

Šifra proizvoda978-86-7093-238-8

2.640,00 din.

Priredio/la

Ivana Arsić, Vladimir Mentus

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

276

Povez

Format

22 cm

Oblast

,

“Zbornik pred nama predstavlja idejni projekat mladih istraživača Instituta društvenih nauka (IDN), koji je nastao u okviru Ciklusa predavanja održanog u periodu 2018/19. Cilj datog ciklusa je bio da se okupe istraživači mlađi od četrdeset godina i prezentuju rezultate rada u okviru različitih istraživačkih projekata Instituta. Predavanjima
se odazvao značajan broj autora od kojih je petoro odbranilo doktorske teze i poseduje prva naučna zvanja.
U skladu sa širokom tematskom orijentacijom uslovljenom prevashodno multidisciplinarnom osnovom IDN-a, Zbornik se sastoji iz trinaest samostalnih i autentičnih naučnih priloga, te su studije grupisane najpre iz oblasti demografskih istraživanja, sežući od komparativne analize reproduktivnog modela Srbije i EU do diferencijacije
smrtnosti po polu među zemljama; zatim pravnih nauka, gde su obrađena istraživanja medicinskog i krivičnog prava, te mera bezbednosti u krivičnom zakonodavstvu Srbije, pa je otvoreno i pitanje da li socijane nevladine organizacije mogu da doprinesu unapređenju statusa (zdravstveno) ranjivih kategorija, kao i njihove uloge u odnosu na
sindikalne organizacije…”

Ivana Arsić
Vladimir Mentus

„Radovi mladih istraživača Instituta društvenih nauka bave se veoma različitim temama, a koje su sve veoma aktuelne i kod nas nedovoljno istražene. Autori demonstriraju da dobro vladaju temama i da odlično poznaju probleme kojima se bave. Njihovi radovi poseduju bitne preporuke za Republiku Srbiju u pogledu unapređenja zakonskih rešenja ili javnih politika, što predstavlja njihov poseban kvalitet. Stoga ovaj zbornik zaslužuje pažnju ne samo naučne i stručne javnosti, već i zakonodavca i kreatora javnih politika.”

dr Mirjana Dokmanović

„Tekstovi su sadržajno bogati i inspirativni. Prilozi su bazirani na naučnoj literaturi i imaju definisan teorijski i metodološki okvir. Sadržaji su naučno relevantni, a odlikuje ih pokretanje novih ideja i pristupa. Posebne vrednosti zbornika su raznovrsnost obrađenih tema, autentičnost pristupa u njihovom tumačenju, doprinos produbljivanju razumevanja bitnih društvenih tema, kao i mogućnost da se pojedina saznanja primene na aktuelne društvene fenomene.”

dr Ankica Šobot

 

Proizvod je dodat u korpu