0

Pretraga

Principia ethica

Šifra proizvoda978-953-6463-41-1

1.870,00 din.

Autor

Izdavač

Povez

George Edward Moore (1873–1958) jedan je od najvažnijih britanskih filozofa prve polovice 20. stoljeća. Njegovo djelo obilježava raskid s hegelovskim idea­lizmom koji je dominirao britanskom filozofijom koncem 19. i početkom 20. stoljeća te oslanjanje na zdravorazum­ska vjerovanja o svijetu. U Principia ethica (1903), svojoj najpoznatijoj i najutjecajni­joj knjizi, nastoji dokazati da je dobro ne-prirodno svojstvo, koje se ne može definirati ili analizirati, te da svaki pokušaj da se ono definira na osnovi nekoga prirodnog svojstva predstavlja tzv. naturalističku pogrešku. Tim je djelom u bitnim crtama odredio etičke rasprave u 20. stoljeću.

Proizvod je dodat u korpu