Акција!

Pravo i iluzija

Slobodan Beljanski

Oblast: Društvene i humanističke nauke, Pravo, Sociologija, etnologija i antropologija

Izdavač: Biblioteka XX vek

Broj strana:

198

Povez:

Broširani

Format:

17 cm

Godina izdanja:

1999

ISBN:

86-81493-48-5

Izaberite količinu

Cena: 550 RSD

496 RSD

Opis

Slobodan Beljanski (rođen 1941) je pravnik i književnik. Radi kao advokat u Novom Sadu. Predsednik je Advokatske komore Vojvodine i glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu “Glasnik AKV”. Objavljuje pravne studije, oglede, prozu, književnu i filozofsku kritiku. Autor je monografije Jugoslovenski krivični postupak i međunarodni pravni standardi (1992) i jedan je od autora knjige Regionalizam kao put ka otvorenom društvu (1994).

Sa­dr­žaj: I – Pra­vo i ilu­zi­ja, II -Mit o sud­skoj pro­ce­du­ri, III – Ne­sa­vr­še­nost kri­vič­nog po­stup­ka i prav­na dr­ža­va, IV – Fa­ma o ne­pri­stra­sno­sti, V – Pro­du­že­no kri­vič­no de­lo, VI – Pret­po­stav­ka ne­vi­no­sti, VII – Kri­vič­no­prav­no ugro­ža­va­nje ljud­skih pra­va, VI­II – Traj­na pro­vo­ka­ci­ja i dej­stvo na mah, IX – Pra­vo i strah, X – Pra­vo na pri­vat­nost, XI – Jav­nost i stid, XII – Da li po­sto­ji prav­ni si­stem Ju­go­sla­vi­je? , XI­II – Prav­na stvar­nost i nje­ni pri­vi­di.

Iz iste oblasti