0

Pretraga

Pravila i kontekst upotrebe : Teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije

Šifra proizvoda978-86-82417-75-0

1.800,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

183

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Knjiga Pravila i kontekst upotrebe: teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije obuhvata raznovrsne oblasti kao što su politička filozofija, društvena teorija, antropologija, filozofija duha i filozofija jezika. Ona raspravlja o temama u kojima Vitgenštajnova filozofija ima značajnu ulogu: status i funkcija filozofije, metoda društvenih nauka, pojmovi u političkom diskursu, odnos između ljudske prirode, jezika i racionalnosti, pitanje proširene kognicije i problem jezičkih pravila. U poslednjim poglavljima knjige ispituju se pojedine interpretacije Vitgenštajnove filozofije koje se pre svega odnose na probleme sleđenja pravila i potencijalnih skeptičkih implikacija Vitgenštajnove filozofske pozicije. Takođe, ukazuje se na mesto i značaj ove pozicije u pojedinim debatama u savremenoj filozofiji i razmatraju se teorijska stanovišta autora poput Roberta Brandoma, Džona Makdauela, Krispina Rajta, Pitera Vinča, Vilijema Konolija, Šantal Muf i Džejmsa Talija. Polemički pristup ove knjige se ispoljava pre svega kroz preispitivanje takvih pojmova kao što su navike, praksa, oblici života, intersubjektivnost, kontekst pravila i slaganje u upotrebi.

Michal Sládeček je osnovne studije završio na filozofskom fakultetu, odsek filozofija, gde je takođe i magistrirao. Doktorirao je na Fakuletu političkih nauka. Autor je studija “Politička zajednica: Koncepcija političke zajednice u liberalno–komunitarnom sporu” i “Pravila i kontekst upotrebe: Teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije”. Takođe, autor je brojnih članaka objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, a bio je urednik nekoliko naučnih zbornika. Osnovne oblasti interesovanja su mu politička filozofija, a pre svega liberalizam i savremena strujanja u političkoj misli, perfekcionizam i neutralnost u etici i politici.

Proizvod je dodat u korpu