0

Pretraga

Medijski sistem Srbije

Šifra proizvoda978-86-7558-942-6

990,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

236

Povez

Format

21 cm

Oblast

O medijima i medijskoj sferi u celini ima mnogo radova koji su deo naučno-teorijskog promišljanja ove oblasti, kao i radova koji govore o medijskoj, odnosno, novinarskoj praksi. Manje je radova koji se bave medijskim sitemom konkretne državne zajednice, kao skupom aktivnosti, organizacija i institucija koje infrastrukturno i sadržajem održavaju mogućnost slobodnog protoka informacija, mišljenja, stavova, odnosno zadovoljavanja komunikacionih potreba građana. Posebno i celovito razmatranje medijskog sistema kao društvenog ambijenta u kome se dešava svakodnevni proces masovnog komuniciranja, neophodno je, kako u teoriji medija, tako i u edukaciji budućih novinara i ostalih medijskih poslenika.
Knjiga Medijski sistem Srbije ima za cilj da, povezujući, objašnjavajući i analizirajući segmente, aktere i društvene uslovljenosti masovnog, javnog komuniciranja u Srbiji, sistematizuje jedan mogući pogled na nastanak, razvoj, istorijske faze i ponajviše, savremeni izgled i karakteristike medijskog sistema, kao segmenta ili podsistema ukupnog društvenog sistema. Knjiga se bavi samim medijima, njihovom klasifikacijom i razlikama, ali i ostalim činiocima koji dopunjuju aktivnost javnog komuniciranja: izvorima informacija, institucijama koje imaju ingerencije u medijskoj sferi, procesima donošenja pravila regulacije i samoregulacije, delovanjem novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija. Takav pristup otežan je činjenicom da se radi o živoj materiji koja je podložna svakodnevnim promenama, jer je Srbija zemlja u tranziciji što ima odraza na sve segmente razvoja pa i na sferu medija.

Proizvod je dodat u korpu