0

Pretraga

Istina i otkrovenje

Šifra proizvoda978-86-88409-59-9

550,00 din.

Autor

Prevod

Prevod sa

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

131

Povez

Format

20 cm

Oblast

Glava I

Egzistencijalna filosofija i duhovno iskustvo.

Transcendentalni čovek

Glava II

Istina nije predmetna, objektna realnost. Praživot pre deobe na subjekt i objekt. Stupnjevi svesti.

Pragmatičgko, marksističko i ničeansko shvatanje istine.

Čovečnost istine. Neodvojivost saznanja od punoće života

Glava III

Otkrovenje. Duhovnost i univerzalnost otkrovenja.

Stupnjevi otkrovenja. Antropomorfizam, sociomorfizamikosmomorfizam. Čovečnost otkrovenja. Apofatika i katafatika.

Teologija i filosofija. Dogmatika i njen simbolički karakter

GlavaIV

Sloboda, biće i duh. Esencija i egzistencija.

Stvaralački akt

Glava V

Čovek i istorija.

Sloboda i nužnost u istoriji.

Promisao, sloboda i fatum ……

Glava VI

Nove forme bezbožništva.

Optimističko i pesimističko, dnevno i noćno bezbožništvo.

Korist bezbožništva za pročišćenje od ropskog sociomorfizma i idolopoklonstva

Glava VII

Raskid sa sudskim shvatanjem hrišćanstva i iskupljenja.

Božanski elemenat u čoveku.

Iskupljenje i stvaralaštvo.

Lično spasenje i socijalni i kosmički preobražaj

Glava VIII

Paradoks zla. Etika pakla i antipakla.

Reinkarnacija i preobražaj

Glava IX

Otkrovenje Duha i njegove epohe.

Transcendentalni čovek i novi čovek

Proizvod je dodat u korpu