Intertekstualna istraživanja

Jelena Novaković

Oblast: Društvene i humanističke nauke, Lingvistika, teorija i istorija književnosti, književna kritika

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

Broj strana:

328

Povez:

Broširani

Format:

18 cm

Godina izdanja:

2012

ISBN:

978-86-7543-255-5

Izaberite količinu

Cena:

661 RSD

Opis

Ova knjiga je nastavak našega rada na ispitivanju srpsko-francuskih književnih i kulturnih veza, čije smo neke rezultate već saopštili na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u knjizi Intertekstualnost u novijoj srpskoj poeziji. Francuski krug, objavljenoj u Beogradu 2004. godine, u izdanju Gutenbergove galaksije. Sada smo istraživanja proširili i na prozno i dramsko stvaralaštvo.

Veze jednog pisca sa drugim autorima mogu se zasnivati na volji toga pisca, kada se on izričito poziva na nekog drugog, ili na njega upućuje brojnim aluzijama, uspostavljajući sa njim neku vrstu dijaloga, zatim na zajedničkom istorijskom ili kulturnom kontekstu i tada su tipološke prirode, ali i na subjektivnom odnosu primaoca koji otkriva veze između različitih pisaca koji mogu biti među sobom povezani samo nekim zajedničkim temama ili narativnim postupcima, ili pak primenom jedinstvene tačke gledišta u posmatranju tih tema i fenomena. Moderna komparatistika velikim delom se zasniva na ovoj poslednjoj metodi, pa se tako, na primer, ispituju načini aktualizacije prošlosti u Lavirintu sveta M. Jursenar, Porodičnom cirkusu D. Kiša i romanima Čitač i Povratak kući B. Šlinka, uzimajući, naravno, u obzir i kulturni i ideološki kontekst preispitivanja istorije i istorijskog pamćenja u modernom vremenu. Mi smo se u svojim istraživanjima usredsredili na veze između srpskih i francuskih pisaca zasnovane na volji srpskih pisaca koji se izričito pozivaju na francuske autore i sa njima vode dijalog.

Od istog autora

Iz iste oblasti