0

Pretraga

Integrativna psihoterapija

Šifra proizvoda978-86-80484-51-8

2.160,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

455

Povez

Format

21 cm

Oblast

,

Integrativna psihoterapija je istovremeno studijski rad i udžbenik obuhvanog pristupa psihoterapiji zasnovanom na praktičnoj filozofiji, koji postaje dominantan danas u svetu zahvaljujući tendenciji na sintetičnosti i ujedinjavanju različitih psihoterapeutskih pravaca. Međutim, ključni aspekti integrativne psihoterapije upravo su suprotni procesu spajanja pojedinačnih psihoterapeutskih škola: oni obuhvataju, pre svega, naglasak na filozofskim aspektima psihoterapije koji su odredili njen razvoj od klasične psihoanalize do savremenih parcijalnih pristupa ličnoj promeni, a u metodološkom smislu možda ključni element, odnosno oslanjanje na modalnu, a ne na silogističku logiku kao samo jezgro razmišljanja o psihoterapiji. Knjiga detaljno razmatra ove i druge bitne elemente integrativnosti u psihoterapiji, i to kroz poglavlja koja se bave pitanjima o validnosti psihijatrijskih dijagnoza, o statusu psihologije iz filozofske perspektive, o fenomenu straha u psihoterapiji, o duhovnim i političkim aspektima psihoterapije. Knjiga se u velikoj meri bavi psihoanalitičkom teorijom i praksom pre svega u domenu lakanovske psihoanalize, upravo iz razloga što osnovni pojmovi lakanovske psihoanalize, koji se zasnivaju na tradicionalnoj Krepelinovoj psihijatriji, ukazuju na dugoročnu valjanost i teorijsku i praktičnu vrednost integrativnog i modalnog mišljenja u psihoterapiji kao njen integrativni aspekt.

Aleksandar Fatić je naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je filozofiju 1996. godine na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kanberi, a predavao je prvo kao docent, a potom kao vanredni profesor, na Univerzitetu Južne Australije u Adelejdu, Karlovom univerzitetu u Pragu, Anglo-Američkom koledžu u Pragu, sve do povratka u Srbiju. Posle povratka iz inostranstva dugo je radio u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u kome je obavljao sve akademske poslove, uključujući i dužnost direktora Instituta, predsednika Naučnog veća više puta, urednika časopisa The Review of International Affairs, i mnoge druge. Od 2013. godine je zaposlen u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Tokom proteklih godina držao je brojna gostujuća predavanja, uključujući ona na univerzitetima u Oksfordu (St. Antony’s College), Kraljevskom koledžu u Londonu, Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE), Univerzitetu u Helsinkiju, EBS univerzitetu u Visbadenu i brojnim evropskim i regionalnim univerzitetima. Bavi se integrativnom filozofijom sa naglaskom na filozofiji psihologije i psihijatrije, filozofskom praksom i političkom filozofijom. Od 2011. godine je sertifikovani filoterapeut i akademski član Američke asocijacije filozofskih praktičara (APPA). Njegov lični website je: http://aleksandarfatic.net.

Proizvod je dodat u korpu