0

Pretraga

Helensko poimanje pravde

Šifra proizvoda978-86-7543-212-8

1.100,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

302

Povez

Format

18 cm

Oblast

,

Osnovna istraživačka intencija Željka Kaluđerovića u knjizi „Helensko poimanje pravde” sastojala se u tome da pokaže proces transformacije i evolucije helenskog predstavljanja pravde u filozofsko poimanje pravde. Vodeća misaona nit toga procesa u interpretacijskom predrazumevanju dobro je odabrana i tematski obezbeđena. Takvo se interpretacijsko predrazumevanje u potpunosti potvrdilo u tematskoj interpretaciji vodećih misaonih likova Helade. Ono je omogućilo da se samo središte helenskog poimanja pravde integralno transparira u rasvetljivanju celine Platonovog i Aristotelovog koncepta pravde, kao centralnih tačaka praktičke filozofije u klasičnom razdoblju razvitka helenske filozofije u celini. Željko Kaluđerović je uspeo da provede integralnu interpretaciju ta dva koncepta pravde, pokazujući ujedno zašto su pojmovi pravde, kako su oni filozofski postavljeni kod Platona i Aristotela, postali samim temeljem praktičkog iskustva zapadne civilizacije i svih njezinih potonjih institucijskih i svesno-reflektovanih oblika.

Željko Kaluđerović je u knjizi „Helensko poimanje pravde” u realizaciji postavljenih i nužnih istraživačkih zadataka pokazao izuzetnu istraživačku i misaonu akribiju, kojom se kvalifikovao kao zreo istraživač na području filozofskih nauka, koji bez fundamentalnih teškoća može promišljati i istraživati najkompleksnije problemske filozofske materije. Knjiga Željka Kaluđerovića „Helensko poimanje pravde” prestavlja prvi celoviti i originalni rad na jugoistoku Evrope na problemu pravde kao kapitalnoj temi helenske praktičke filozofije.

Proizvod je dodat u korpu