0

Pretraga

Filozofija oslobođenja

Šifra proizvoda978-86-6435-068-6

1.375,00 din.

Autor

Prevod

Prevod sa

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

222

Povez

Format

21 cm

Oblast

„Po okončanju Hladnog rata, dalo se pomisliti da je ’trajni mir’ moguć, ali, naprotiv, ludilo ’volje za moći’ imperije SAD, predvođene hrišćanskim i jevrejskim fundamentalistima … uvuklo nas je u dosad najdramatičniju situaciju. Ove ekstremističke političke pozicije ’okidač’ su za islamski fundamentalizam, a ne sme se smetnuti s uma da je mnoge od tih fundamentalista organizovala i vojno obučavala upravo CIA radi obračuna sa Sovjetskim Savezom. … Ukratko, ovo delo treba čitati kao najavu mnogih nesreća koje su se mogle izbeći, ali su, nažalost, nastavile da se dešavaju do dana današnjeg. Ukoliko se u skorije vreme ne promeni put, sve će ovo dovesti do uništenja čovečanstva i života na Zemlji, ekstremne pojave koja se već najavljuje kroz ogroman porast siromaštva na jugu (kao i kroz problem nezaposlenosti na severu), što nas podstiče da nastavimo sa negovanjem tradicije filozofije oslobođenja kao radikalnog kritičkog mišljenja sa stanovišta drugosti mnogih potlačenih i isključenih lica: žena, nebelačkih rasa, starih i dece, marginalaca i imigranata, radnika i seljaka, domorodaca i nepriznatih kultura, perifernih zemalja transnacionalnog globalizovanog kapitalizma, budućih generacija koje će živeti na uništenoj Zemlji… I mnogi Drugi i mnoge Druge su ućutkani i nevidljivi, izvan vidika bića sa Zapada, belca, šoviniste, buržuja, koji vlada svetom na početku XXI veka.“

Enrike Dusel

Filozofija oslobođenja je anticipirala kritiku evrocentrizma i modernog doba kojom su se kasnije detaljno bavili Edvard Said i Ž.-F. Liotar. Precizno i jasno predstavlja program filozofskog istraživanja koji se udaljava od dominantnih referenci, i diže se protiv muškog šovinizma, zapadne pedagoške ideologije, fundamentalizama i samoobogotvoravanja (ili kako kaže autor: fetišizma). Sa ove distance, bio je prvi intelektualni odgovor koji je omogućio da se nazre diskurs novog oblika mišljenja koji je prisutan i danas. Enrike Dusel (1934–) predlaže filozofiju zasnovanu na dijalogu i pažljivom slušanju isključenih, „radikalnog drugog“, to jest subjekta koji je pretvoren u objekt usled dominacije Zapada i koji se kreće po periferiji. Teme ove filozofije su brojne: odnose se, između ostalog, na ljudsko biće, njegovu istoriju i stvarnost slobode.

„Tako svakodnevni subjekt Zapadne kulture smatra da je kritičan u odnosu na naivnost primitivnog ili divljeg ljudskog bića. Ne smatra više Sunce božanstvom, kakvim su ga smatrali Asteci, Egipćani ili kakvim ga još i danas smatraju Eskimi i animistički narodi u Africi i Aziji. Međutim, naivno prihvata da je njegova kultura, politička moć, premoć njegove vojske, pravedna i da širi Zemljom demokratiju i slobodu. Čitav ovaj ideološki sistem deo je naivne i manipulativne svakodnevice.“

Enrike Dusel, Filozofija oslobođenja

Latinoamerička filozofija oslobođenja oštro kritikuje kolonijalizam, imperijalizam, globalizam, rasizam i seksizam, s pozicija iskustva eksploatacije i otuđenja globalne periferije. Ona predstavlja neposredni izazov evro-američkoj filozofiji i naglašava društveno-političku odgovornost latinoameričke filozofije u projektu istorijskog oslobađanja.

Proizvod je dodat u korpu