Crnogorski jezik i nacionalizam

Rajka Glušica

Oblast: Društvene i humanističke nauke, Lingvistika, teorija i istorija književnosti, književna kritika

Izdavač: Biblioteka XX vek

Broj strana:

279

Povez:

Broširani

Format:

17 cm

Godina izdanja:

2020

ISBN:

978-86-7562-155-3

Izaberite količinu

Cena:

990 RSD

Opis

Dr Rajka (Bigović) Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za predmet Opšta lingvistika. Diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predavala je četiri godine (1989 – 1993) srpskohrvatski jezik na Univerzitetu „Fransoa Rable“ u Poatijeu u Francuskoj. Po pozivu držala predavanja na Univerzitetu u Oslu (2007), Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2013. i 2016), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2013), na Odsjeku za slavistiku i mađarske studije Humboltovog univerziteta u Berlinu (2018), na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju, (2020) i na Filološkom fakultetu Univerziteta „Goce Delčev“ u Štipu (2020). Predaje na postdiplomskim i doktorskim studijama I uređuje časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ. Autorka je brojnih radova iz raznih oblasti nauke o jeziku, nekoliko udžbenika i skripti, kao I stručnih radova, članaka, prikaza i recenzija.

I Crnogorski jezik i nacionalizam

(Srpski jezički nacionalizam, Crnogorski jezički nacionalizam, Uzroci i posljedice jezičkog nacionalizma)

SADRŽAJ

 

Iz iste oblasti