0

Pretraga

Crna ekonomija i crno društvo

Šifra proizvoda978-86-80484-61-7

1.800,00 din.

Autor

,

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

294

Povez

Format

21 cm

Oblast

Monografija Crna ekonomija i crno društvo Aleksandre Bulatović i Olivere Pavićević je podeljena u osam celina u kojima se prikazuje analitički tok postavljenih polaznih pretpostavki o kriminalnom preduzetništvu kao nastavku legitimnog poslovanja nelegalnim sredstvima. Polazeći od karakteristika funkcionisanja organizovanog kriminala u XXI veku, u knjizi se bliže sagledava tržišna podloga nastanka organizovanog kriminala koja se zasniva na disfunkcionalnim javnim institucijama. Kada država efikasno nudi usluge koje u slabim državam nudi organizovani kriminal (naplata dugova, zaštita od nasilja i iznude, efektivne transakcije u novcu i dobrima itd), prostor za tržišni plasman „proizvoda“ se znatno sužava. Pošto dobro upravljanje smanjuje tržište za organizovani kriminal, on evoluira u transnacionalne forme. Zbog toga se autorke u knjizi detaljno bave pitanjima adekvatnog represivnog odgovora na nove vidove transnacionalnog organizovanog kriminaliteta. Zaključna razmatranja su posvećena kontrolnim strategijama, a razmatran je i procenjivan realistički doseg povoljnih posledica koje politika suprotstavljanja organizovanom kriminalu proizvodi u sferi zaštite korpusa ljudskih i građanskih prava zahvaćenih kroz kategorije i institucije demokratskog političkog sistema.

Aleksandra Bulatović je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Njeno istraživačko interesovanje je usmereno na sferu društvene kontrole, a poseban interes ima za pitanja humane bezbednosti u okviru koje je ključna kategorija pravo na optimalan kvalitet života, što se odnosi na čitav spektar etičkih pitanja na nivou javne politike kao i na nivou individualnih i kolektivnih vrednosti.

Olivera Pavićević je naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Bavi se feminističkom perspektivnom na probleme represivnog odgovora društva na društvene devijacije i koncipiranje relevantne infrastrukture, a posebno fokusira savremeni teorijski diskurs otpornosti.

Proizvod je dodat u korpu